Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Top 10 teams

Team Logo
1. FC Bulldogs
2. FC Soccer
3. Kapino
4. Reda
5. Bolszewo
6. Orle
7. Gowino
8. Nanice
9. Pieleszewo
10. Ustarbowo
A A A

Mapy pozyskano dzięki uprzejmości Parku Narodowego Ujście Warty:

„Ptasim Szlakiem”- Długość trasy - około 2km, czas przejścia: 2-3 godziny. Może być zwiedzana zarówno pieszo a także rowerem. Aby dotrzeć do trasy należy dojechać do miejscowości Słoński ok. 15 km od Kostrzyna. W Słońsku dojeżdżamy do ronda, a dalej kierujemy się zgodnie ze wskazaniami drogowskazów o treści "Do ścieżki przyrodniczej "Ptasim Szlakiem" - najpierw z ronda w kierunku kościoła, potem za kościołem w lewo, na najbliższym skrzyżowaniu, w prawo w kierunku miejscowości Przyborów. W tej miejscowości poruszamy się drogą główną (zgodnie ze znakami drogowymi). Dojeżdżamy do tzw. Betonki gdzie znajduje się początek ścieżki. Ścieżka ta prowadzi po najbardziej atrakcyjnych miejscach lęgowych ptaków w Parku, umieszczono na niej tablice informacyjne, ławki, czatownię, platformę obserwacyjną. Stanowi także raj dla wędkarzy, którzy bardzo licznie(często całymi rodzinami) udają się na połowy w obfitujących w ryby wodach Postomi.Trasa jest niedostępna przy wysokim stanie wody.

Kliknij mapkę aby powiększyć

„Mokradła” - Jest to ścieżka piesza o długości około 1 km z wyznaczonymi ośmioma przystankami z tablicami informacyjnymi. Każda z tablic ma swój opis. Ścieżka ma początek przy siedzibie Parku w Chyrzynie. Jest to bardzo malownicza trasa na której można spotkać wiele ciekawych gatunków ptaków, podziwiać niespotykane w innych miejscach krajobrazy a przy odrobinie szczęścia zobaczyć żerujące bobry.

  • Tablica 1 - Start trasy w siedzibie Parku Narodowego
  • Tablica 2 - Historia Pompowni
  • Tablica 3 - Mokradła zbiornik wody słodkiej
  • Tablica 4 - Bioróżnorodność
  • Tablica 5 - Skarby terenów podmokłych
  • Tablica 6 - Rośliny zbiorników wodnych
  • Tablica 7 - Ptaki wodne i błotne
  • Tablica 8 - Użytkowanie terenów podmokłych

Ścieżka przyrodnicza "Na dwóch kółkach przez Polder Północny" – jest to ścieżka rowerowa o długości ok. 30km. Na trasie umieszczono sześć wiat turystycznych, dwie wierze widokowe, dwadzieścia punktów z tablicami informacyjnymi. Trasa w niektórych momentach ze względu na charakter podłoża może sprawić trudności nawet wytrwałym miłośnikom dwóch kółek. Ponadto przy ścieżce usytuowane są punkty edukacyjne: "Stara Warta", "Śluza", "Niwka" (tablice informacyjne, ławki).

Kliknij mapkę aby powiększyć

"Olszynki" - Od dnia 13 lipca 2012 r. zostaje ponownie otwarta dla turystów ścieżka przyrodnicza "Olszynki". Jest to trasa o długości ok.3km mająca charakter pętli. Na trasie ścieżki wyznaczono 15 przystanków na, których znajdują się tablice informacyjne. Specyficzny przebieg trasy(tereny podmokłe) nadaje tej ścieżce charakter pieszy. Wiedzie ona w znacznej części drewnianą kładką przez jedyne na terenie PN "Ujście Warty" obszary leśne porośnięte przez - ols porzeczkowy.  Dojazd: w Kamieniu Małym przy stacji benzynowej należy skręcić w drogę brukową wiodącą na południowy wschód (w kierunku Warty). Po minięciu torów kolejowych droga ta zmienia się w gruntową.